Fotografins historia

En gammal kamera

En gammal kamera

Fotografi är en relativt ny historisk händelse. Det hela började i början av 1800-talet och har alltså, till skillnad från andra teknologiska historier, inte funnits bland människor under en speciellt lång tid. Här tänkte vi redogöra för fotografiets historia från 1700-talet fram till tidigt 1900-tal och ge dig de viktiga händelserna inom fotohistoria.

Silversaltet uppmärksammas

Historien bakom fotografiet tog sin början år 1777 då den framstående kemisten Carl Wilhelm Scheele upptäckte hur silversalter påverkades av ljuset. Vid ljus kom salterna att mörkna och en svärtning bildades. Scheele upptäckte även i samband med detta att de blåa och violetta ljuset gav en mörkare svärtning än ett rödare och varmare ljus. Det Carl Wilhelm inte visste vid denna tidpunkt var att han skapade en betydande roll inom utvecklingen av fotografiet och anses idag vara den första man som rört vid ämnet.

Svartvit, gammal bild på Joseph Nicéphore NiépceDet första fotografiet

Det första framkallade fotografiet skapades av fransmannen Joseph Nicéphore Niépce år 1826. Bilden som fick namnet ”Utsikt från fönstret på Le Gras” var en solbild, även kallas heliografi som tekniken ofta kallas för. För att framkalla fotot använda sig Niépce av en tennplåt som fotokänsligt material, som denna var belagd med asfalt. Asfalt som löstes upp i lavendelolja kom sedan att blandas med fernissa. Därefter kom plåten att exponeras i solljus i flera timmar för att sedan härdas i petroleum. På så sätt framkallades bilden och de partier som inte exponerats av solljuset sköljdes bort. Kvar blev ett negativt framkallat foto. Dock var denna bild mycket suddig och svårt att tyda men kom ändå att bli det första utgångsläget för utveckling.

Frankrike och England tar upp kampen

Under mitten på 1800-talet var det England och Frankrike som var eldsjälar i projektet om fotografiet. Man hade sedan tidigare kunskap om konstnärernas Camera Obscura, en speciell lins som projicerade motiv på en mörk bakgrund men vars motiv inte bevarad, och utmaningen blev att skapa en liknanden teknik men som kunde bevara motivet på bild.

Man ville alltså skapa en motsvarighet till Camera Obscura som gjorde det möjligt att med ett ljuskänsligt material registrera ett motiv utan exponering. Tanken var att denna bild skulle vara möjlig att se vid dagsljus.

Franska fotometoden Daguerreotypin

Som föregångaren till dagens fotografi skapade fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre, år 1839, metoden Daguerreotypin. Metoden, som användes fram till 1860-talet, gick ut på att göra en försilvrad kopparplåt känslig med jod. Denna silverplåt exponerade man sedan i en kamera obscura, som resulterade i framträdandet av en negativ bild. Bilden, som därefter framträdde som positiv när denna betraktades ur en viss synvinkel, framkalla slutligen i kvicksilverångor.

Henry Fox Talbots Saltpappermetod

I samband med den franska Daguerreotypin utvecklade även engelsmannen Henry Fox Talbot saltpappersmetoden. Denna metod, precis som med Daguerreotypin, gick ut på att fixera bilden från en kamera obscura genom att placera ett kolsilver- och silvernitratpapper över Camera obskuran. Därefter exponerades bilden i fem timmar och skapade ett pappersnegativ fotografi som sedan framkallades i gallussyra. Det var pappersbasen Talbot använde som kallades saltpapper, därav saltpappersmetoden, och metoden användes fram till år 1855.

Henry Fox Talbot anses vara unik av sitt slag inom fotografins historia. Talbot, som var föst med att framkalla foton på papper, kom under 1840-talet att ge ut två böcker som illustrerades med fotografiska bilder Aldrig tidigare hade foto använts som illustrationer i böcker. Hans bilder kom att kallas talbotyper och kalotyper.

Andra viktiga metoder under 1800-talet

En gammal bild på JC MaxwellSjälvklart var fler engelsmän och fransmän i mån om att uppfinna den bästa metoden för att fånga ett motiv på en bild. Bland dessa metoder förkom bland annat våtplåtmetoden som i många fall påminde mycket om Daguerreotypin. Inom våtplåtmetoden förkom Ambrotypen, Ferritypen och Pannotypie. Lik som de ovannämnde brukades dessa endast under 1800-talet men har haft en stor inverkan på fotografins utveckling.

Det var även under andra halvan av 1861 som den engelska fysikern JC Maxwell för första gången introducerade färgbilden. Maxwell uppfann ett sätt att med tre olika färgfilter, från tre olika kameror, sammanställa en och samma färgbild.

Fotografiet på 1900-talet

Det var under 1900-talet som fotografiet fick en ny mening. Från de tidigare metoderna utvecklade man nyaste metoder som bland annat gjorde det möjligt att från en kamera framkalla färgbilder. Metoden om färgbilder kom att kallas för Autokromen och det var bröderna August och Louis Lumière som utvecklade metoden. Istället för att arbete med tre olika färgskalor och kameror framställdes istället en glasplåt som kunde exponera färg. Autokromen var uppbyggd med ett tunt linskikt som behandlats med oregelbundna färgraster. Dessa färgraster bestod av lika många delar av röda, gröna och blåvioletta infärgade potatisstärkelsekorner som därmed gjorde det möjligt att framkalla bilder i färg.

År 1929 kom även blixtlampan att träda fram men bara några år senare uppfann Harald Edgerton elektronblixten som då bytte ut blixtlampan.

Dagens fotografi

Idag har tekniken inom foto och fotografier gått så lång att vi idag enkelt kan ta kort och dela dessa direkt i våra mobiltelefoner. Våra mobila enheter har blivit så pass utvecklade att de mobila kamerorna i stort sett kan jämföras med en systemkamera och genom att ladda ner bildredigeringsapplikationer kan vi redigera och skapa unika bilder.