Fotografins användningsområden och fotostilar

En kamera på ett bord med mängder av olika bilder bakom

En kamera på ett bord med mängder av olika bilder bakomFotografiet har länge använts som en viktig informationskälla runt om i världen. Dess betydande roll har gjort att människor har kunnat kommunicera på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Men det många inte vet om är hur fotografier idag används, inom vilka områden dessa används och vilka olika fotostilar som finns idag. Här nedan tänkte vi därför ge dig en grundligare redogörelse om olika användningsområden inom fotografi samt även presentera några vanliga fotostilar som är främst förekommande idag.

Fotografiets användningsområden har haft en betydande del både i dagens samhälle men även historiskt. Fotohistorien tar sin början på 1700-talet och kom senare att användes flitigt bland konstnärer för att utforska verkligheten från ett mekaniskt perspektiv, men det var även en viktig del inom olika säkerhetssystem, inom polisen och militären vid övervakning. Fotot är fortfarande en viktig del inom offentliga myndigheter men har även fått en stor betydelse för oss i vardagslivet. Idag använder vi fotot för att bevara minnesvärda stunder, för att kunna dela ögonblick med våra nära och kära och vid underhållning.

Fotografiets användningsområden

”En bild säger mer än tusen ord”. Utöver att verka inom säkerhetssystem, offentliga myndigheter och vid privat bruk, används foto idag flitigt i kommersiella bruk, inom marknadsföring, mode, journalistiken och liknanden. Ordspråket som nämnt här ovan ger oss en tydlig bild att ett foto ger en tydlig bild av vad det hela handlar om och är en utmärkt metod att använda inom försäljning och annonsering av varor och tjänster.

Reklamfoto

Fotografi inom reklam är något vi stöter på dagligen och sker ofta inom en reklambyrå. Reklamfoto handlar främst om annonsering och marknadsföring och förekommer både i TV, filmer, tidningar, på nätet och andra informationsdrivna platser. Tanken med att använda fotografier vid reklam är för att främja försäljningen av en produkt eller tjänst och genom att använda bilder. Det kan både handla om stilla fotografier men även rörliga bilder, som reklamfilm.

Pressfoto

När det kommer till pressfoto handlar dessa bilder om att marknadsföra något eller någon i olika medier. Främst handlar det om marknadsföring inom tryckt media såsom tidningar och olika tidskrifter, men självklart även på internet. Det är vanligt att ett pressfoto sker i samband med en journalist, som skriver en artikel om en person eller produkt. En person som arbetar med pressfoto kallas idag för pressfotograf.

Bildjournalistik & fotojournalist

Inom journalistiken är fotografiet en mycket viktig del för en artikel. Här handlar det om en dokumentation i form av en nyhets- eller sporthändelse och det dessa förkommer främst i stillbilder.

Modefoto & modellfotografi

Inom mode används fotografier för att marknadsföra kläder, smink och liknande skönhetsprodukter. Inom denna fotograferingskategori förkommer ofta modeller som bär kläderna och fotona används ofta som stilla bilder. Modefoto förkommer både på internet, i form av nättidningar, men förkommer även i olika modemagasin och liknande underhållande tidskrifter.

Porträttfoton & konstfotografi

Även om porträttfoton och konstfoto även används flitigt vid privat bruk, är dessa även vanligt förkommande inom den kommersiella sektorn. När det kommer till porträttfoto handlar dessa främst, i kommersiella bruk, om bröllopsfoton som tas och säljs. Vid konstfoto skapar fotografen en vision som denne sedan vill reproduceras för att sedan säljas till kunden.

Andra användningsområdet för foto

Ett flygfoto över en skog och en väg

Även om fotografier för kommersiellt bruk, speciellt inom reklam och marknadsföring. är de mest förekommande finns det även andra intressanta användningsområdet för foto. Bland annat har vi landskapsfotografier och flygfotografier där bilderna både kan tas på mark men även från en högre höjd. Dessa foton är vanligt förekommande vid vykortstillverkning men förkommer även i tidskrifter och vid utbildningssyfte.

Därefter har vi även arkitekturfotografi, där en fotograf främsta syfte är att producera bilder på byggnader som dessa kan användas både vid försäljning men främst vid kulturinriktade tidskrifter och utbildning. Och som även är värt att nämna är de så kallade natur och makrofotografierna som främst inriktar sig på natur- och miljöfoto.

Kända fotostilar

När man talar om olika fotostilar kan man både syfta till hur fotografen tar bilden, hans eller hennes personliga stil och vilka motiv som framförallt karakteriserar fotografens stil. Dock syftar man även till fotostilar i forma av färg, processer och material.

Svartvita foton

När de första fotografierna introducerades på marknaden var dessa svartvita, alltså gråskaliga. Anledningen till detta var att på denna tid kunde filmerna inte återge färg och därför var det vanligt med svartvitt. Idag är finns det fortfarande fotografer som föredrar de svartvita bilderna, och inte konstigt; en svartvit bild idag skapar effekt och ger betraktaren en mer mystikrik och ren upplevelse.

Färgfotografier

Färgfoton utvecklades redan på mitten av 1800-talet och var en trevlig kontrast till det svartvita bilderna. Till en början krävdes det tre kameror för att framkalla ett färgfoto men tack vare den utvecklade tekniken tillverkades sedan en kamera som gjorde det möjligt att snabbt skapa färgfotografier. Idag är det vanligast att ta färgfoton som sedan, i olika bild-redigerarprogram, kan förvrängas och göras om till förstärkta färger eller göras om till svartvita.

Nattfotografier

De så kallade nattfotografier är precis som namnet avslöjar; bilder som tas i mörker – ofta nattetid. När man arbetar med nattfotografier krävs det att kameran står på ett stativ och anledningen är för att undvika eventuella skakningar som skapar oskärpa.